عرض سلام واحترام
اول:خدمت خوانندگان محترم« آقايونا»ومحترمه «خواهران عزيز» سين،لام،الف،ميم، يعني سلام.
دوم:احوالپرسي و.......... .
سوم: امروز قراره به خاطر تولدامام رضا«ع» هرچي شكوفه گل ياسه،هرچي تسبيح تودست ذكرگويان،هرچي اشك مظلوم توي اين شهرشلوغ وپلوغ پرازظلم وهرچي ... همه رو نذرآقاكنم.
چهارم:حالم خيلي خوبه وخيلي هم خوشحالم ازاينكه دارم اداي آدم چيزبلدارو درمي آرم.
.ششم:من چرت وپرتهای زيادی بلدم که بنويسم ،حرفهای بی ربط باموضوعات بيربط، تازه مهمترازهمه پرش ازيک موضوع به موضوع ديگه ازاصول کارمنه،خلاصه كلام هرنوع بي نظمي كه دلتون بخواهدتوي نوشته هاي من پيدامي شه.
هفتم:بعضي جاها بعضي حرفهارو به زبون ديگه اي مي نويسم ياذكرمي كنم «خصوصي» واي به حالتون اگه بخونينش.اون حرفها فقط مال يك نفركه خودش مي فهمه.
هشتم:يكسري شرايط براي خوانندگان وكساني كه به وبلاگم سرك مي كشندوجودداردكه اگه واجدشرايط بودند مي تونند ازوبلاگم استفاده كنندغيرازاين ديگه من شرمنده ...اصلاً نمي شه.
1-ورود آدماي خودخواه اكيداً ممنوع.
2- ورود آدماي ازخود راضي اكيداً ممنوع.
3-ورود آدماي دنياروآب ببره اوناروخواب ببره اكيداً ممنوع.
4-ورود آدماي بدبين وكج بين اكيداً ممنوع.
5-ورود آدماي دو بهم زن ياسه بهم زن هيچ فرقي نمي كنه اكيداً ممنوع.
6-ورود آدماي اون دسته اي كه مي خوان ازنوشته هاي من ايرادبگيرن اكيداً ممنوع.
7-ورود آدماي باحال وباعاطفه آزاد آزاد.
نهم: ياددتون باشه باآدم جدي وعصاقورت داده اي طرف هستيد پس مواظب باشين تاچايي نخورده فاميل نشيم.
دهم: ديگه كاري ندارم فعلاً تابعد خداحافظ.

فينگيلي

+نوشته شده در چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸۱ساعت۱٢:٤۸ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات