زندگي...

برثانيه هافخرفروشيم كه زندگي مي كنيم،فارغ ازاينكه زندگي فاتحانه برگذرعمرمالبخندمي‌زندوجوانيمان رابه هيچ مي فروشد.

+نوشته شده در چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٢ساعت۳:٠٥ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات