چاله خيابان!

نقل قول شده:

روزی جمعی از مريدان نزد شيخ آمدند و گفتند: يا شيخ مدتی است در شهر شلوار کوتاه رايج گرديده و دختران بسياری اين البسه برتن می‌کنند، در مزمت شلوار کوتاه چيزی بگو تا دختران از پوشيدنش صرف‌نظر نمايند.
شيخ ما خروشيد و گفت: «خاموش!!! که شلوار کوتاه را فايده بسيار است و من در مزمتش هيچ نگويم.»
گفتند: «ياشيخ فايده‌اش چيست؟»
شيخ ما گفت: «چون دختران شلوار کوتاه پوشند پسرها سر به زير گردند و پائين را بنگرند، چون پائين را بنگرند هم از گزند شيطان در امانند هم از شر چاله‌های خيابان!
که علما فرموده اند...


«الا دختر که شلوارت بلند است
بيا ازکوچه ما هم گذر کن
برای حفظ من از شر شيطان
کمی شلوار خود کوتاه‌تر کن»

+نوشته شده در سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦ساعت٥:٠٤ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات