حرف دل به تو...

 

 ازفاصله هــــــا تابه صدايت قدمی نيست                    ازخانه به فردای نگاه تودمی نيست

  دربازپسين كوچــــــــــــــه لبخندنشستم                   بازآكه زپايان توهم هيچ غمی نيست

  اسطوره خالی شدن ازدردگنـــــــاه است                  سطوره من باش كه درخاك غمی نيست...

 

+نوشته شده در یکشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٢ساعت٩:٥٠ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات