ژان بُدُن می گويد:


اراده‌ي آدمی هراندازه که مجبورش کنند،سرسخت ترمی شوند.

**********************************
دوستان فکرکنم مشکلی برای سيستم من افتاده به خاطرهمين کلافه هستم ونمی تونم راحت آپديت بشم.دراولين فرصت خدمت همه شما خواهم رسيد....لطفتون زيادوزيادتر!!
+نوشته شده در سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢ساعت٦:٤٧ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات