بوسه!!!
سايه انگشتان لاغرم خياباني مي شود
وتودرآن راه مي افتي
به كوچه انحرافي سيگارم كه مي پيچي
سرت به آتش مي خورد
داغ مي شوي، دودمي شوي!!!
بابوسه اي دررگهايم جاري مي شوي
داغ مي شوم، دودمي شوم!!!
+نوشته شده در پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۱ساعت۱۱:۱٥ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات