پل...پلها رو ازبين نبريم شايدمجبورشویم بارديگرازرودخانه عبورکنیم.
+نوشته شده در دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٢ساعت۱:٥٢ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات