اسلام عليک يا علی ابن موسی الرضاع

چشمه های خروشان ترا می شناسند                       موجهای پريشان ترامی شناسند

نام تو رخصت رويش است وطراوت                     زين سبب برگ وباران ترا می شناسند

ميلاد هشتمين ستاره تابناک آسمان ولايت وامامت بر عموم مسلمين جهان مبارک باد.

چشم آفتاب!

باچندقطره اشک

ازيک تاهشت می شمارم

به شمامی رسم که بالاترازچشم آفتاب

می درخشی

بادلی پرازترک، تنهايی ام

راپشت پنجره ات کبريت می کشم!

ازهشت به دوازده گره می خورم

شفاف دستهايم را به آسمان می دهم!

قفلها بازمی شود

به يادبچه آهومی افتم

که توضامنش شده ای

دوباره می شکنم،شکسته

صدايت می زنم، رضا

ودرآسمان گم می شوم، گم!!!

************************

متاسفانه حضورذهن ندارم اين شعراز کيست ....اميدوارم خانم ياآقای شاعر زير سايه پرالطاف امام رضاع هميشه سبز بمانند.

+نوشته شده در شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٢ساعت۱٢:٥٢ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات