بهارنارنج

بوی بهارنارنج که می پيچد درهوا

نفسم جان می گيرد

آن وقت حس می کنم که خوشبخت ترين آدم عالمم

خوشبختی عظيمی است که درهوای بهاروخنک

دستانت رابگذاری درون جيب ها وسوت زنان ازخيابان خلوتی بگذری و

بهارنارنج ببلعی.

بهارنارنج هامی رقصند وخندان برزمين می آيند

ته حياط خانه مادربزرگ هنوزهم بوی بهارنارنج می دهد..

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۳ساعت۱٢:۱٥ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات