مهر

ماه می خندد

وستارگان عاشقانه می رقصند

آب می خندد

وقايق کوچک‌ ، روان در آب می رود

دخترک گل فروش

عاشقانه پارو می زند

زمين پر شده از گل

و لابه لای هرگل شاخه ای از نرگس

شاخه ای از مريم

شاخه ای از مينا

شاخه ای از زندگی.

+نوشته شده در یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳ساعت۱٢:٢٩ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات