بوسه

اگه گفتين اولين بوسه جهان چگونه کشف شد؟

"در زمانهاي بسيار قديم زن ومردی پينه دوز يك روز به هنگام كار بوسه را كشف كردند... مرد دستهايش به كار بود ، تكه نخی را بادندان كند ،به زنش گفت بيا اين را از لب من بردار وبينداز... زن هم دستهايش به سوزن ووصله بود .آمد كه نخ را از لبهای مرد بردارد ، ديد دستش به بند است ، گفت چكار كنم؟ ناچار با لب برداشت،شيرين بود........ ادامه دادند..."

+نوشته شده در یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳ساعت۸:٤۸ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات