پلها

پلها ايستاده اند دست در دست هم

دستمانمان در جيب

می گذريم از هم ومی رسيم به هم

می ترسم

روزی پلها آدم شوند

با دستانی در جيب.

+نوشته شده در جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۳ساعت۱٢:٢٧ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات