رويا

دقايقي توزندگي هستن كه دلت براي كسي اونقدر تنگ ميشه كه مي خواي اونو از رويات بيرون بكشي وتوي دنياي واقعي بغلش كني! «نظر توچيه؟»

/ 2 نظر / 11 بازدید
shahram

من فکر ميکنم خدا دلش برای هيچکس تنگ نميش دلتنگی ازصفات انسان متعالی وخردمند نيست. رويا هم تنها مفری است براي انسان ناتوان وعاجز. باشد که از اهل وهم و عجز نباشيد. يا حق. شهرام

m m

رويا جايی به غير از دل آدم نداره... حتی هبوط هم يه روياست. مگه ميشه هميشه دل آدم زير يوغ اين عقل ديکتاتور باشه؟ خيلی قشنگ می نويسين. خيلی بهتر از آدمايی که ادعا می کنن خيلی عاقل و منطقين... بايد ثابت کرد که تنها تو رويا ميشه به واقعيت رسيد. ***راستی مشتاق ديدار!***